‚Mencjusz’ Zbigniewa Wesołowskiego

Artykuły

Z ‚Chiny Dzisiaj’ (nr 1/2014)  fragment artykułu Zbigniewa Wesołowskiego ‚Mencjusz’: „Poglądy Mencjusza zawarte są w przypisywanej mu księdze, zwanej jego imieniem – Mengzi, wchodzącej w skład ‚Czteroksięgu Konfucjańskiego’ (Sishu). Mengzi uważał, iż człowiek jest z natury dobry (xingshan), zaś podstawy cnót mają wrodzony charakter, z tym, że człowiek musi ich strzec i rozwijać.