‘Mencjusz’ Zbigniewa Wesołowskiego

Artykuły

Z ‘Chiny Dzisiaj’ (nr 1/2014)  fragment artykułu Zbigniewa Wesołowskiego ‘Mencjusz’: “Poglądy Mencjusza zawarte są w przypisywanej mu księdze, zwanej jego imieniem – Mengzi, wchodzącej w skład ‘Czteroksięgu Konfucjańskiego’ (Sishu). Mengzi uważał, iż człowiek jest z natury dobry (xingshan), zaś podstawy cnót mają wrodzony charakter, z tym, że człowiek musi ich strzec i rozwijać.

Tai chi chuan

Sztuki walki

Tai Chi Chuan to stara chińska sztuka poruszania się. Piękno i prostota tej definicji polega na tym, że swoim zasięgiem obejmuje niemal wszystkie aspekty i cele treningu jakie możemy sobie wyobrazić. O Taijiquan można również powiedzieć, że jest sztuką samodoskonalenia poprzez naukę panowania nad własnym ciałem i umysłem.

Legenda o chłopcu, kulce i smoku

Bajki i legendy

Dawno temu w Chinach pewien biedny wiejski chłopiec znalazł szklaną kulkę. Schował ją do kieszeni i traktował jak talizman. Po pewnym czasie zauważył, że gdy kogoś odwiedza, przybywa temu komuś w sakiewce miedziaków, a ubywa w wiaderku wody.